Expanzia

Neustále hľadáme vhodné obchodné priestory, ktoré by vyhovovali kritériám pre umiestnenie našich očných optík konceptu FASHIONOPTIC.

Naše prevádzky FASHIONOPTIC a FASHIONOPTIC Concept sa nachádzajú prevažne v mestách nad 10 000 obyvateľov, poprípade aj v menších mestách s veľkou spádovou oblasťou.

Očné optiky sú umiestnené v oblastiach s najvyššou mierou frekvencie obyvateľstva (námestia, pešie zóny) alebo v nákupných centrách.

Dávame príležitosť šikovným, ambicióznym a cieľavedomým ľuďom, aby mohli využiť svoju kreativitu a potenciál v tomto krásnom odbore očná optika a OPTOMETIRA.

Našim cieľom je vybudovať sieť očných optík po celom Slovensku, Česku, Maďarsku a Poľsku.

Ponúkané obchodné priestory musia byť na prízemí, s výkladmi a s hlavným vstupom z ulice.

Ideálna veľkosť predajnej plochy je cca 50 – 100m2.

Uzatvárame dlhodobé nájomné zmluvy, t. j. 5 – 10 rokov.

V prípade zaujímavej ponuky, zašlite nám mail na adresu.: expanzia@fashionoptic.sk