Ochrana osobných údajov

  • Ochrana osobných údajov

8.1    Kupujúci dáva Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu

neurčitú v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie vzájomného obchodného vzťahu.

  • Osobné údaje Kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje Kupujúcichnebudú poskytnuté tretím stranám, nebudú využité k periodickej reklame a budú chránené v súlade s predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a tiež právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať.

 

PREDAJNE

Bratislava OC Retro

Bratislava NC Hron

Dunajská streda ZOC MAX

Skalica ZOC MAX

Trnava OC MAX

Banská Štiavnica

Holič

KATEGÓRIE

Vyšetrenie zraku

Náš tím

Kontakt

VOP

Ako sa starať o okuliare