Aj VY to vidíte dvojmo?

Tak potom bude treba okuliare,

ak okuliare tak s imidžom ...